HRM

Podobnie do ODS, Alexander Dumble rozpoczął linię HRM, co jest różnie tłumaczone. Jednakże, najbardziej popularne jest jako Hot Rodded Marshall. Topologia HRM w kanale czystym jest b.podobna do ODS. Natomiast w stopniu OD dodano dodatkowy korektor. To powoduje pewne osłabienie gainu całości preampu, lecz daje dodatkową regulację barwy OD.

Kolejną zmianą w HRM w porównaniu z ODS jest inny stopień mocy, tj. para EL34.

W mojej opinii, powyższe stawia brzmieniowo układ HRM bliżej charakterystyki wzmacniaczy Marshall. Jednakże, kanał czysty nadal optuje bliżej brzmienia ODS.

Oto kilka z moich budów HRM:

D-Style HRM 50, Cream
D-Style HRM SE
D-Style HRM 50, Bronze